Image Sheet Metal Levelling

Symulacja prostowania
taśm i blach

Image Pre & Post punching

Symulacja profilowania
kształtowników
perforowanych

Image Spiraled&Lock Seamed Tube Profile

Rury zwijane

Image Ring Rolling

Symulacja kształtowania
pierścieni

Image Shaped Tubes

Symulacja profilowania
rur kształtowych

Image Strech Bending

Symulacja gięcia
z rozciąganiem

Image Tube Drawing

Symulacja ciągnienia
rur

Image Tube Drawing

Symulacja ciągnienia
rur

Image Tube Making

Profilowanie
krawędziowe (cage forming)

Image Tube Bending

Symulacja gięcia
rur


Nowości w data M Poland Office!

PROBLEMY MATERIAŁOWE

Normy własności materiałowych taśm i blach do profilowania pozwalają producentom wsadu na dużą swobodę podczas ich produkcji. Rozbieżności granicy plastyczności materiałów sięgają nawet 200 MPa. Powoduje to, że podczas profilowanie tego samego gatunku materiału dostajemy w skrajnym przypadku zdeformowany kształtownik.

Firma data M stara się rozwiązywać problemy kompleksowo, dlatego oprócz tworzenia oprogramowania w branży profilowania kształtowników zimnogiętych (COPRA® RF i COPRA® FEA RF) zajmuje się również dostarczaniem urządzeń ułatwiających i częściowo rozwiązujących problemy branżowe. Jednym z takich urządzeń jest COPRA® FEA BendTester.

COPRA® FEA BendTester jest urządzeniem, które dostarcza informacji o parametrach krzywej umocnienia materiału używanego do profilowania. Image Bend Tester

Programy symulacyjne/analityczne wchodzące w skład pakietu COPRA® RF wymagają znajomości parametrów materiałowych (granica plastyczności, granica wytrzymałości i wydłużenie). Standardowy test na rozciąganie nie zapewnia uzyskania poprawnych danych w przypadku materiałów specjalizowanych (powlekanych poliestrami, foliowanych itp.). Ze względu na obciążenia jednoosiowe próbki, pomijane są właściwości materiału w kierunku jego grubości.

Image Bending Stress Image Tensile Stress

COPRA® FEA BendTester pozwala na uwzględnienie różnych własności materiałowych na przekroju poprzecznym badanej próbki. Działa on na zasadzie czystego zginania, czyli naprężenia w przekroju redukują się do momentu zginającego, co pozwala na określenie parametrów krzywej umocnienia.

Wyniki testów są automatycznie importowane do modułów symulacyjnych i obliczeniowych programu COPRA® FEA RF. Tak więc próba zginania umożliwia poprawną definicję krzywej umocnienia profilowanego materiału, z którego ma być wytwarzany dany kształtownik. BendTester sprawdza się zarówno w przypadku materiałów o niskiej wytrzymałości, jak również na stalach wysokowytrzymałych. Próbka to prostokąt o wymiarach 25x80 mm wycięty z analizowanego arkusza blachy.

Korzyści z Copra® FEA BendTester:

  • Poprawny model materiału
  • Oprogramowanie do łatwego określenia parametrów materiału
  • W pełni zintegrowany z Copra® FEA RF
  • Użyteczny dla prawie wszystkich materiałów
  • Łatwe przygotowanie próbki i procedura badania
  • Analiza porównawcza

Więcej informacji na data M Sheet Metal Solutions GmbH oraz u lokalnego dystrybutora Procad SA

Contact Flag Poland

data M Poland Office

Krzysztof Szarowicz
Procad SA
Al. Korfantego 2/309
40-004 Katowice
Polska

Phone: +48 604 621 206
Fax: +49 (0) 8024 640 300
Email: k.szarowicz@data-m.com