Image Profile

COPRA® RF kształtowniki
otwarte


Image Tubes

COPRA® RF rury


Image Trapezoidal Sections

COPRA® RF kształtowniki trapezoidalne


Image Spreadsheet

COPRA® RF SpreadSheet


Image Roll Technology

COPRA® RF projektowanie rolek


Image Analysing Tools

COPRA® RF analiza odkształceń


Image FEA Profiles

COPRA® FEA RF
kształtowniki otwarte

Image FEA Round Tubes

COPRA® FEA RF
rury

Image FEA Rectangular Tubes

COPRA® FEA RF
rury kształtowe

Image FEA Shaped Tubes

COPRA® FEA RF
rury kształtowe

Image FEA Wire

COPRA® FEA RF
druty i pręty

Image RollScanner

COPRA® Skaner rolekProjektowanie

COPRA® RF

Oprogramowanie COPRA® RF składa się z modułów niezbędnych do prawidłowego i dokładnego projektowania linii profilująch. Projektuj w profesjonalny i najprostszy sposób najbardziej skomplikowane kształtowniki otwarte, rury, rury kształtowe i kształtowniki trapezoidalne.

Image COPRA-RF

COPRA® RF kompleksowo podchodzi do zagadnienia projektowania procesu profilowania - od obliczeń i rozwinięcia do projektu rolek profilujących, na listach materiałowych i rysunkach wykonawczych rolek kończąc. Ponadto w oprogramowaniu COPRA® RF zintegrowano bazę danych do zarządania kształtownikami i rolkami profilującymi. Każdy z modułów COPRA® RF ma możliwość podłączenia się do centralnej bazy danych.

Image DTM

 

Poprzez analizę zjawiska odkształcenia materiału podczas profilowania na zimno, COPRA® RF DTM umożliwia zaprojektowanie poprawnej sekwencji gięcia.

Pakiet COPRA® RF ma modułową budowę. Oznacza to, że oprogramowanie możemy dopasować do Państwa potrzeb. Pracę można rozpocząć na pojedynczych modułach i w miarę potrzeb, rozszerzać zakres możliwości oprogramowania.

 

 

 

Symulacje MES

COPRA® FEA RF

Jeżeli uzbrojenie zaprojektowane jest w COPRA® RF, istnieje możliwość przeniesienia narzędzi profilujących i taśmy do programu symulacyjnego: COPRA® FEA RF (analiza profilowania metodą elementów skończonych). Oprogramowanie umożliwia także symulację procesu profilowania przy użyciu nieliniowych modeli odkształcania materiałów.

Image FEA Profile

Oprogramowanie nie wymaga od użytkownika szerokiej wiedzy w zakresie budowy modeli, ich dyskretyzacji, definicji typu elementów czy definiowania warunków brzegowych.

Wszyskie te zagadnienia zostały zaimplementowane w oprogramowanie COPRA® i są automatycznie generowane podczas przenoszenia modelu z COPRA® RF do COPRA® FEA RF.

 

 

W niektórych przypadkach, po procesie profilowania, istnieje potrzeba dalszej obróki plastycznej (gięcie lub hydroforming), dlatego istotna jest historia naprężeń i odkształceń w materiale pozostałych po procesach profilowania i spawania. COPRA® zachowuje własności materiału, które można wykorzystać w dalszych symulacjach innych procesów obróbki plastycznej.

 

Kontrola jakości

COPRA® RollScanner

Image COPRA® RollScanner

Skaner COPRA® RollScanner jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem do skanowania rolek w sposób szybki i dokładny. Urządzenie to można również połączyć z bazą danych COPRA®, co pozwala na pełną kontrolę Państwa stanów magazynowych.

Skaner COPRA® RollScanner generuje rzeczywisty kształt rolki i pozwala na szybkie porównanie go z oryginalnym zarysem. Oznacza to, że nie będą musieli Państwo "gasić pożarów" związanych z nieoczekiwanymi i przedłużającymi się próbami uruchomienia produkcji. Skaner staje się pierwszym krokiem do optymalizacji (jak również sprawdzenia) zarysu rolek.

 

Contact Flag Poland

data M Poland Office

Krzysztof Szarowicz
Procad SA
Al. Korfantego 2/309
40-004 Katowice
Polska

Phone: +48 604 621 206
Fax: +49 (0) 8024 640 300
Email: k.szarowicz@data-m.com