Nasze Produkty

Oprogramowanie do projektowania kształtowników

COPRA RF program window

COPRA RF dostarcza potężny pakiet narzędzi dla każdego projektanta technologii profilowania na zimno. Umożliwia profesjonalne projektowanie zarówno prostych, jak i bardzo złożonych kształtowników otwartych, rur (w tym Cage Forming) oraz drutów.

COPRA RF obejmuje cały proces projektowania profilowania rolkowego - od obliczeń i projektowania rozwinięcia do projektowania rolek, wykazów części, list materiałowych i produkcji narzędzi. Co więcej, zintegrowany został kompleksowy system zarządzania bazą danych dla zarządzania kształtownikami i narzędziami (rolkami). Wszystkie moduły programu dają dostęp do centralnej bazy danych COPRA RF.

Poprzez analizę teoretyczną odkształceń wzdłużnych podczas procesu projektowania technologii profilowania, COPRA RF DTM umożliwia projektantowi określenie optymalnego procesu formowania, nawet przed zaprojektowaniem i wyprodukowaniem rolek.

Pakiet oprogramowania COPRA RF ma strukturę modułową. Oznacza to, że oprogramowanie i sprzęt mogą być dostosowane do Państwa wymagań. Można zacząć od pojedynczych modułów i rozwijać oprogramowanie krok po kroku - w zależności od rosnących potrzeb klientów i budżetu.

Oprogramowanie do symulacji procesu profilowania

COPRA FEA RF

Gdy tylko część lub wszystkie rolki zostaną zaprojektowane w COPRA RF, mogą być przenoszone wraz z urządzeniami pomocniczymi do programu do symulacji MES: COPRA FEA RF (analiza metodą elementów skończonych dla profilowania rolkami). Używając naszego unikalnego interfejsu dostarczane są niezbędne informacje, takie jak właściwości materiałów, dane maszyn, informacje o siatce, itd. do budowy modelu symulacyjnego. Następnie COPRA FEA RF używana jest do symulacji operacji profilowania poprzez nieliniowe obliczenia elastoplastyczne.

COPRA FEA RF

Ponieważ wbudowane w interfejs narzędzia do budowy modelu MES automatycznie dobierają odpowiednie typy elementów siatki, określają warunki brzegowe i kontakty, użytkownik nie musi się już tym zajmować, co znacznie przyspiesza proces przygotowania modelu do procesu symulacji.

Aby sprostać powszechnym wymaganiom procesów produkcyjnych poprzedzających lub następujących po procesie profilowania, takie jak tłoczenie, gięcie, a nawet hydroformowanie, uwzględniane są również naprężenia resztkowe w kształtowniku lub spawanej rurze.

COPRA FEA RF pomaga inżynierowi-projektantowi w ocenie i niezbędnych modyfikacjach projektu, poprzez automatyczne generowanie raportów, które mogą być następnie wykorzystane do przeprowadzenia optymalizacji.

Kontrola jakości

COPRA RollScanner (skaner do rolek)

COPRA RollScanner jest w pełni automatycznym urządzeniem pomiarowym do kontroli jakości rolek. Spełnia on wymagania nowoczesnego przemysłu wytwarzającego narzędzia.

COPRA RollScanner generuje dane dotyczące rzeczywistego kształtu rolki. Zeskanowane rolki mogą być natychmiast porównane do oryginalnego konturu. Oznacza to koniec “gaszenia pożarów” z powodu nieoczekiwanych i niepotrzebnych długich prób uruchomienia produkcji, które mogą być związane z jakością narzędzi profilujących. Urządzenie może być również użyte do ponownego projektowania starych zestawów narzędzi, a także do celów symulacyjnych lub do określenia wartości przetoczenia rolki.

COPRA ProfileScan (skaner do kształtowników)

Nasz innowacyjny COPRA ProfileScan Desktop jest idealnym urządzeniem do zarządzania jakością kształtowników zimnogiętych. Dzięki bezdotykowemu i nieniszczącemu pomiarowi na zasadzie światła laserowego, może mierzyć cały widoczny przekrój poprzeczny, dostarczając wykresy odchylenia od zarysu idealnego jak również porównywać poszczególne wymiary kształtownika.